top of page

Privacybeleid

Go4sfeer BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op  info@go4sfeer.be

 

Wanneer je een bestelling plaatst zullen we jouw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres verwerken.

 

Verwerkingsdoeleinden

Go4sfeer BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

 

Wanneer je een bestelling plaatst zullen we jouw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres verwerken, zodat we jouw bestelling kunnen afhandelen en leveren.

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

Wanneer je een bestelling plaatst zullen we jouw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres verwerken zodat we jouw bestelling kunnen afhandelen en leveren, met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst.

 

Overmaken aan derden

We doen natuurlijk wel beroep op enkele partners om onze webshop te laten werken. Dat zijn met name Wie (voor de hosting) en Wix (voor de bouw van de website, de security rond de website en de database en het onderhoud van de website en de database). Wix verwerkt je gegevens op volledig veilige wijze volgens onze instructies en onder ons toezicht. Indien nodig, zorgen wij ook voor het afsluiten van verwerkersovereenkomsten.

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Go4sfeer BV verbonden zijn of met enige andere partner van Go4sfeer BV. 

Go4sfeer garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

 

Bewaarperiode

Cookie Name                        Purpose                                                                      Duration          Cookie Type

XSRF-TOKEN                      Used for security reasons                                             Session            Essential

Hs                                         Used for security reasons                                             Session            Essential

svSession                             Used in connection with user login                               Session            Essential

SSR-caching                        Used to indicate the system from                                 1 minute            Essential                                            

                                             which the site was rendered

_wixCIDX                              Used for system monitoring/debugging                       3 months          Essential

_wix_browser_sess              Used for system monitoring/debugging                        Session           Essential

consent-policy                      Used for cookie banner parameters                             12 months        Essential

smSession                            Used to identify logged in site members                      Session            Essential

TS*                                       Used for security and anti-fraud reasons.                     Session            Essential

bSession                              Used for system effectiveness measurement               30 minutes.      Essential

fedops.logger.sessionId       Used for stability/effectiveness measurement              12 months.       Essential

wixLanguage                       Used on multilingual websites to save                          12 months        Functional

                                            user language preference

XSRF-TOKEN                     Used for security reasons                                              Session            Essential

Hs                                       Used for security reasons                                               Session            Essential

svSession                           Used in connection with user login                                 Session            Essential

SSR-caching                       Used to indicate the system from                                   1 minute          Essential

                                            which the site was rendered

_wixCIDX                            Used for system monitoring/debugging                          3 months          Essential

_wix_browser_sess            Used for system monitoring/debugging                          Session             Essential

consent-policy                     Used for cookie banner parameters                              12 months        Essential

smSession                          Used to identify logged in site members                         Session           Essential

TS*                                      Used for security and anti-fraud reasons                       Session           Essential

bSession                             Used for system effectiveness measurement                30 minutes       Essential

fedops.logger.sessionId      Used for stability/effectiveness measurement               12 months        Essential

wixLanguage                       Used on multilingual websites to save user                  12 months        Functional

                                            language preference

 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Facturatiegegevens: ingevolge de wettelijke verplichtingen rond boekhouding moeten deze stukken 10 jaar bewaard worden na de laatste factuurdatum. Klantgegevens: 5 jaar na de laatste bestelling.

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

-        zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of 

-        een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@go4sfeer.be

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

 

Klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

 

Het gebruik van “cookies”.

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

 

 ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd,dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Hoe verwijder ik cookies: https://www.learn-about-cookies.com/how-to-delete-cookies

 

Google analytics 

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, gelieve ons te contacteren.
Go4sfeer BV wordt geleverd door:

Go4sfeer BV

Btw nummer: BE0765483220 

Adres maatschappelijk zetel: Nachtzwaluwstraat 2, 3940 Hechtel (België)

Telefoon: 0468-153140

E-mail: info@go4sfeer.be

[PRIVACY & COOKIE POLICY]
bottom of page